pauze massage lounge

 • Geef voor aanvang van de massage aan of je ergens last van hebt en of ik ergens rekening mee moet houden m.b.t. je gezondheid, medisch of psychisch verleden of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn;
 • Medicijngebruik en/of het onder behandeling zijn van een arts dien je vooraf te melden;
 • Ik behandel geen ziektes en/of blessures;
 • De massages die ik geef zijn niet medisch;
 • Mijn massages zijn niet erotisch getint;
 • Persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt;
 • PAUZE Massage Lounge is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel aan het lichaam, in welk opzicht dan ook, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massagebehandeling.
 • PAUZE Massage Lounge is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen;
 • Betaling dient gelijk na behandeling contant te gebeuren. Ik ben niet in het bezit van een PIN automaat;
 • Bij annulering binnen 24 uur ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen
 • In geval van overmacht houdt PAUZE Massage lounge zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken massagebehandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, e.e.a. in onderling overleg;
 • Cadeaubonnen en rittenkaarten zijn niet in te wisselen voor contant geld;
 • Door u verstrekte mailadressen kunnen door mij worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, promoties ed.